KÄNSLOLADDAD, RESULTATLÖS WORKSHOP

En veckas egentillverkad workshop

Sammarbete med Petter Hanberger & Hannes Lernatsson

---

Istället för att fokusera på att hitta en smart idé och sedan utföra
den, ville vi hitta en idé till vår process. För att hålla oss borta
från den vanliga förnuftiga sättet att arbeta lät vi oss därför styras
av fördefinerade känslotillstånd.

Ett sätt att ge sig själv en roll att leka utifrån.

HUR GICK WORKSHOPEN TILL?
Sex olika objekt. (exemplet visar ett av dessa objekt)
Tre personer.
20 olika känslouttryck skrivna på lappar.
15, 30 eller 60-minuters arbetsintervaller.

Inför varje arbetsintervall drog varje person en känslolapp att
jobba utifrån för att på något sätt förändra det objekt som personen
blivit tilldelad. När tiden var ute skickades det förändrade objektet
vidare till nästa person och processen började om med en ny känslolapp.