Luffen

Att luffa var ett sätt att leva. Det skulle genomföras som klart och renodlat lufferi och utan ånger. Man skulle vara karl för sin hatt, även om det var luffarens.”  - Harry Martinson.

Under 19 dagar befann jag mig på Sveriges landsvägar för att undersöka en arbetsmetod där processen låg i fokus och inte ett resultat. Jag lämnade hemmet utan pengar, mobil och bestämd resväg för att komma bort från prestationsångest, stress och en kreativ blockad. 

I foto, film, illustration och text har jag skildrat en resa om ett sökande efter en ny arbetsmetod.