The matter of Making room- Stockholm Furniture Fair 2011

Bordet är den mest sociala möbeln i ett hem. Där samlas vi, äter och umgås. Bordet är också en politisk möbel, där beslut tas och förhandlingar pågår. Det är dessutom en möbel med hierarkier och förbestämda platser.
Jag har inspirerats av bordets betydelse och av de regler som talar om för oss hur vi bör bete oss runt ett bord. Det är tex inte fint "att kräva mer utrymme än det andra får" och "armarna bör hållas intill den kropp de tillhör"(Stora etikett boken). Jag har velat gestalta sociala mönster i produkten och skapa ett bord där formen bidrar till en beteendeförändring. Min intension var att skapa ett bord utan hierarkier där alla ges lika stort utrymme. En möbel som påverkar både människor och rum.

 

The table is the most social furniture in a home. It is the obvious place to gather, eat, talk and socialize. The table also has a significance for any meeting, decision-making and negotiation. It is a political furniture embedded with rules of etiquette, "table manners".

Inspired by human behavior my intention was to create a table without hierarchies or place of honour, where everybody is given egual room. A furniture that has an impact on both interior design and people. The matter of making room.