SAMBO-det är viktigt att tänka på att man kan vara oenig i sak men ändå tycka om varandra.

Inredning har idag likställts med personlighet och identitet. Hemmet speglar vilka vi är, eller vill vara. Media visar oss reportage med prydligt inredda hem enhetliga i stil och smak. Men hur kan hemmen vara så enhetliga? Ett hem för två borde ju spegla två personligheter? Två personer som bor ihop borde ställa olika krav på inredningen? När man är sambo kan inredningsbeslut leda till konflikter då två viljor ska enas. Hur fördelar man yta och skapar en inredning för två identiteter?

SAMBO är ett projekt om kompromisser och det mellanting som då kan uppstå.

Today, interior design is equated with personality and identity. Our homes reflect who we are, or who we want to be. Media is constantly showing us coverage on uniform styles and tastes. But how can these homes be so unanimous? Shouldn´t a home for two reflect two different personalities? Shouldn´t two people who live together have different demands on their interior design? When you live with someone, an interior design issue can lead to conflicts when two minds are to come to one conclusion. How does one dispose of the surface and create an interior design for two different identities?


Tack till: Hitex. Carpenter, Kvadrat, Gabriella Gustafson TAF, Mette Fraurud, Fredrik Gustafsson.