What´s wrong with me?

Armaturfamilj där jag utgått från ett väntrum och inspirerats av olika hälsotillstånd.