BETONGSUGGA

Trafikstopp tillverkad för Upplandsväsby kommun. Inspiration från Upplands landskapsdjur havsörnen. Betongsuggans form är uppbyggd av utskjutande former i olika nivåer, när mörkret kryper fram träder örnhuvudets former fram i skenet av gatubelysningen.
PhotobucketPhotobucket