REFLEKTIONER

Måste våra möbler ha så ensidiga och statiska roller? Är vi så vana vid hur allt är konstruerat att vi inte kan se nya lösningar? Jag vill visa att vår vardag går att förändra och att verkligheten skulle kunna se ut på många olika sätt.

Jag har speglat formen på en golvlampa för att skapa nya användningsområden och funktioner och för att ifrågasätta en golvlampas statiska roll.
Lampan har ingen bestämd upp eller ner och i skärmarna sitter magneter för att kunna koppla ihop lamporna med varandra. Lampan går att komponera i oändliga konstalationer. En flexibel lampa som bjuder in till förändring.