Elin flyttar in

Hej! Får jag flytta in hos er?
Bidrar vi formgivare alltid med vår kunskap på bästa sätt? Skulle man kunna möta varje målgrupp på ett mer personligt plan och därigenom få fram helt nya idéer och resultat?
Mitt experiment gick ut på att flytta in hos en främmande familj för att bättre kunna förstå och möta deras verkliga behov i vardagen. Min önskan var att inge förtroende för mig i min yrkesroll genom att låta familjen delta i designprocessen på sin egen hemmaplan. Projektet dokument-erades på film. När den experimentella metoden tillämpades på denna familj resulterade det i tre skräddarsydda produkter: en lekmatta, en tvättstrumpa och en galge.