Joakim

Med längtan och sårbarhet som värdeord kännetecknas stolen av det spruckna uttrycket. Trots detta är stolen robust, kraftig och brukbar även om det spruckna blir på bekostnad av dess komfort. Det är i slutändan det känsliga och sårbarheten som är styrkan och som särskiljer stolen. Photobucket