Sven

Med längtan och bekräftelse som värdeord sitter stolarna fast i varandra som oskiljbara karaktärer. Det är en lek där personen byter roll från fall till fall. Det finns en omöjlighet till självständighet, precis som människan i sig är beroende av längtan och bekräftelse från andra för att överleva. Photobucket