OPEN HABITAT

Open Habitat är ett koncept som handlar om att erbjuda valfrihet och mångsidighet. Genom att kunna interagera med vår omgivning ges vi möjligheten att kunna påverka den utifrån våra egna behov. Med utgångspunkt från ett bord, en stol och en lampa har jag strävat efter att skapa en skulptural möbel med en mångsidighet som det är upp till individen själv att utforska. På så sätt hoppas jag kunna uppmuntra till användarens egen initiativförmåga och kreativitet.