Who´s perfect?

Genom att ifrågasätta vad som anses se normalt ut ville jag fortsätta undersöka ämnet normalitet. Jag vill mena att vi i vår kultur påverkas att sträva efter en perfektion, där vi tar till allt mer extrema metoder för att komma närmare helt ouppnåeliga ideal, vilka ofta saknar verklighetsförankring. Jag har jämfört ideal inom inredning med rådande ideal gällande vårt eget yttre. Resultatet är en soffa inspirerad av olika kroppsformer. Genom att visa att olikheter bör ses som något som skänker karaktär vill jag ifrågasätta konformismen där både människor och möbler formas lika.