Mönsterplanket

Utsmyckning till Kulturhusets nya läsesalong och bibliotek. I samarbete med Anni Arnefjord och Sofie Samuelson. Demokrati och det fria ordet är begrepp vi associerar med Kulturhuset, något de står och arbetar för och vilket förstärks i och med dess läge vid Sergels torg. Klotterplank har länge fungerat som ett forum där man kan uttrycka sig, varför vi hämtade inspiration från detta. Vi bad vår klass bidra med varsitt mönster, som tillsammans bildar mönsterplanket.