Bestick

Jag kände ingen inspiration att skapa ytterligare en bestickserie. Med ett nytt mönster som appliceras på gamla, udda bestick skapas en annat slags bestickset.