Somalilandsläge

Uppgiften löd:
Skapa uppmärksamhet kring Somalilands problematiska situation. 

Lösning:
För att få svenskar medvetna om Somaliland och dess situation har vi skapat en beskrivande term. Målet är att tillföra medvetenhet kring Somaliland, vilket är tämligen okänd för de flesta svenskar, men även medvetenhet kring det läge Somaliland befinner sig i. Genom att etablera ordet Somalilandsläge i det svenska språket kommer med tiden Somaliland bli självklart för svenskar. Någon som vi tror kommer underlätta till ställningstagande och åtgärder kring situationen Somaliland befinner sig i.

Sammarbete med Magdalena Piehl
http://somalilandslage.tumblr.com/