Rädda banken

Rädda banken - en hjälporganisation till för att rädda de spekulerande bankerna och dess spekulerande ägare, om det hade varit frågan om en valfri transaktion.