The Matter of Things

Katalog till Beckmans utställning på Stockholms Möbelmässa 2011. 

www.beckmans.se/thematterofthings