Osmos

 

Osmos är en ny herrbetjänt. Namnet kommer från processen när celler silar ämnen mellan sig och sin omgivning.

 

Om hemmet skulle vara en cell och människan ett ämne skulle cellväggen filtrera bort kläderna från människan likt osmos.