En undersökning om lek, allvar och miljonprogrammet.

 

 

 

Årets utställning 24-28 maj, Beckmans designhögskola Brahegatan 10