BESTICK

 IDÈ BAKGRUND

Jag ville hitta ett alternativ till den traditionella
kniven och gaffeln. Både funktionsmässigt och rent visuellt.
Jag har bland annat jobbat med vår upplevelse av samt vårat taktila
förhållande till besticksföremålen. Hur det känns när vi stoppar
maten i munnen, hur föremålen känns i handen, rörelsen
när vi äter osv.