Kuddar

Med dessa kuddar undersökte jag färg, form och komposition. Det resulterade i fem olika färg/form kompositioner i två olika färgsättningar.