Pluggpall

 

 

Gran - Träplugg - Sandpapper

 

En pall inspirerat av hantverk, som skapar en känsla av när hantverk uppstår.