Corner

En armatur som lyser upp mörka hörn. Dels för att bjuda in, men också avdramatisera och skapa en trygg miljö.