Unknown Obvious

Examensarbete 2013. 

 

 

Frågeställningen i mitt arbete grundar sig i en undersökning av alternativa andliga världar. I ett sekulariserat Sverige där avsaknaden av religion är självklar, måste människans naturliga andlighet ta andra vägar. Genom att själv försätta mig i kontakt med nya undermedvetna världar för svar har jag hittat nya vägar till formen. Den dolda dimensionen i vårt undermedvetna där vi hämtar dessa svar är inte alltid uppenbar för oss eller för våra betraktare. Likt den dolda sidan av ett objekt, som sällan får samma eftertanke som den uppenbart synliga. I mitt arbete vill jag komma åt den nyfikenhet som får oss att börja undersöka den dolda sidan, och också visa på hur långt gångna vi är i den processen.