An Authentic Fake!

 

Kan ett fejkmaterial bli autentiskt? Egenskapen autentisk uppfattas nästan alltid som positiv dåobjektet inte ses som artificiellt eller falskt. I detta projekt har jag under­ sökt vilka faktorer som påverkar hur vi ser på ett objekts autenticitet. Genom att experimentera med tillverkningsprocesser och vad fejk­ material har för syfte, vill jag utforska vår relation till material och hant­ verk. Kan ett uppenbart konstgjort material bli autentiskt tack vare det hantverksmässiga tillverkandet?

 

Can a fake material be authentic? The property of authenticity is almost always seen as something positive, as an object is then neither artificial nor false. In this project‚ I have looked at which factors influence how we regard an object‚Äôs authenticity. By experimenting with the production process and considering the purpose of imitation materials, I attempt to investigate our relationship to both material and craft. Can an obviously artificial material become authentic thanks to an artisan production method?