Stuckatur

Provbit på stuckatur för Kulturhuset. Sammansatt av olika hål, skrapningar och förslitningar runt om i byggnaden. Dessa gjöts av och massproducerades för att skapa stuckaturen.