Möbloteket

Hållbar konsumtion av cirkulärt producerade möbler.

Idén om att möbler ska ägas börjar luckras upp i den tidsandan vi lever i och med de miljöutmaningar vårt samhälle står inför. Nya behov har uppstått i hur vi konsumerar där ett gemensamt delande kan vara svaret på en mer hållbar konsumtion. Genom en bibliotekstjänst för möbler skulle konsumenter kunna låna själva funktionen av produkten till sitt boende. Möbloteket som tjänst kan vara en drivkraft i strävan att produktion och konsumtion inte ska ha en negativ påverkan på miljö och samhälle, genom att enbart tillgängliggöra möbler av god kvalitet och cirkulär produktion.