Färjerederiet.

För allt fler företag idag blir det tydligt att om de vill hålla ekonomiskt över tid och dessutom bidra till samhälle och miljö krävs inte längre bara en miljöpolicy utan ett helt nytt tänk. Vi måste börja spela efter miljöns och våra faktiska resursers regler. Att jobba med naturen i ett kretslopp istället för emot den.

Färjerederiet är ett företag med 21 miljoner personresor om året, med möjligheten at påverka sina resenärer. De började ett förändringsarbete för att flytta fokus i trafikhierarkin och blicka framåt. Utifrån detta fick vi uppdraget att utforska om företaget kan ha en annan roll i framtiden.

Resultatet blev en vision där färjerederiet följer hela resenärens dag genom sju olika steg: en applikation som underlättar samåkning; en interaktiv infoskärm som ger positiv feedback; en färjehållplats med bondens marknad; vägledande belysning; en cykelräknare; en färja med fokus på fotgängare och cyklister och en övergång till biogas som drivs av öbefolkningens restavfall. Färjerederiet formar då förändringen i lokalsamhllen över hela Sverige till att bli ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara.

I det designstrategiska arbetet utgick vi ifrån stiftelsen det naturliga stegets metod att utgå ifrån en målbild och genom en livscykelanalys och brainstorming se hur vi tog oss dit.

Projektet var ett samarbete mellan Susanne Ringström, Kristina Behrens och Kajsa Lindström, Beckmans designhögskola.