Uppdrag uppvärdera kunskap - stadsbiblioteket.

I början av 1900-talet öppnades det första folkbiblioteket; ett demokratiserande projekt som gjorde bildning och kunskap tillgängligt för alla. Detta uppvärderande av kunskap går att följa under hela seklet, men har drastiskt ändrats idag. En nedåtgående trend där kunskap inte värderas och prioriteras går tydligt att följa i politiken. Detta får en direkt effekt på skolor, lärare och elever, där läget börjar bli krisartat. 

I ett fiktivt projekt för Stadsbiblioteket skapades "uppdrag uppvärdera kunskap". Ett kreativt, lösningsfokuserat rollspel där olika grupper från samhället bjuds in. I ett diskussionsforum där möblerna tredimensionellt visualiserar bildningsstrukturen, får besökarna anta nya roller och prata om hur vi kan prioritera kunskap. Att kliva in i detta spel och anta en annan roll, gör det lättare att uttrycka sin åsikt och se vad som behövs göras.