Pilotprojektet Fågelholken.

 

Idag finns det drygt 4000 hemlösa i Stockholm, då inte inräknat de mörkertal av bland annat eu-migranter som inte räknas in i vårt system. Pilotprojektet Fågelholken är därför tänkt som en direkt insats med nödbostäder uppbyggda av sjöcontainrar och spillträ. Konceptet grundar sig i själva tanken att självkänslan och identiteten är det första som måste byggas upp innan man klarar att behålla en bostad eller ett jobb. De små holkarna blir en egen privat sfär, där en till två personer kan bo per rum.