Zandra Ahl slutar som rektor

Zandra Ahl meddelade förra veckan att hon vill sluta som rektor för Beckmans.

–Beckmans är en fantastisk högskola med framtiden för sig. Dock väljer jag att lämna mitt uppdrag för att återgå till min egna konstnärliga verksamhet, säger Zandra Ahl.

Beckmans styrelse beklagar detta beslut.

­–Zandra har gjort ett fantastiskt arbete med att utveckla skolan och lagt en strategisk inriktning som styrelsen enhälligt står bakom. Vi får tacka Zandra för hennes insatser som kommer ha bestående positiv effekt på Beckmans och önskar henne lycka till i hennes egna konstnärliga verksamhet, säger Lars Strannegård, ordförande i Beckmans styrelse.

Zandra kommer att vara kvar till december. Beckmans styrelse startar omedelbart arbetet med att hitta en efterträdare.

Nyheter

Visa mer