WRONG PLACE, WRONG TIME - Beckmans på Stockholm Furniture Fair

Information and images:www.beckmans.se/wrongplacewrongtimePressrelease with pictures
Beckmans College of Design interprets the concept of Tomorrow. The students want the industry to immerse themselves

Information och bilder:
www.beckmans.se/wrongplacewrongtime

Pressrelease med bilder

Beckmans Designhögskola tolkar begreppet Tomorrow. Studenterna vill få branschen att tänka till och tänka nytt.

I morgon är ett ord och ett begrepp som betecknar framtiden. Inte enbart en avlägsen och dunkel framtid, utan också en framtid som vi kan förstå och föreställa oss, hur den kan se ut och vad den kan innebära.

I årets utställning i Greenhouse på Stockholm Furniture Fair har de tretton sistaårsstudenterna på Formprogrammet tillsammans med studenter i Visuell kommunikation använt begreppet Tomorrow som utgångspunkt för frågeställningar och designprocess. De har skapat 13 unika objekt och kommunikation som inspirerar till fördjupning och kreativitet.

Formstudenternas tolkningar spänner från hur vi kan använda byggdamm i nya produkter och hur det taktila och visuella kan få oss att tänka vidare, till att leka med hur vi associerar till vardagsobjekt. När studenter vid programmet Visuell kommunikation fick uppgiften att kommunicera projektet, hade formstudenterna redan inlett sin process och arbetat fram sitt personliga förhållande till temat för kursen. I den parallella arbets-processen har kommunikationsstudenterna utforskat hur design kan kommuniceras och sen tolkat formstudenternas idéer och tankar kring Tomorrow.

Med årets grundläggande fråga om morgondagen som både långt borta och den närmaste framtiden, har studenterna utvecklat ett helhetskoncept – Wrong place, Wrong time. Hur kan ett föremål, en möbel i sig få oss att tänka i nya banor? Vad händer när vi suddar ut gränsen mellan dröm och verklighet?

Inspirerade av designstudenternas mångfald av idéer och sätt att se, har kommunikationsstudenterna skapat ett drömlandskap i det visuella språket i form av film, bilder, ljud, grafisk design och webbplats. Även utställningen har en känsla av i morgon, med väggar som färgas av ljus och podier som växer upp ur mattan. I utställningsmontern vill studenterna skapa en förändring av perspektiv som gör det möjligt för besökarna att upptäcka helheten och sättas sig in i varje projekt.

Kanske är det inte Wrong Place, Wrong time, utan rätt plats och rätt tid för branschen att fördjupa sig och bli inspirerad att tänka nytt.

Välkommen till Greenhouse VH02:49, Stockholm Furniture Fair

Studenter, produktdesign:
Matilda Beckman, Erika Emerén, Klara Granstrand, Therése Hallberg, Kerstin Kjellin Larsson, Viktoria Kreipke, Thomas Lissert, Greta Nordin, Erik Nyström, Victoria Rönn, Johanna K. Sandén, Mimmi Sendel, Elin Åström.
Studenter, Visuell kommunikation: Justin Boyesen, Anna Dormer Volgsten, Petter Monsen, Tomas Möller, Josef Qvennerberg Ruona,

Kontakt och information:
Elisabeth Björkbom, kursansvarig, Form
E-mail: elisabeth@bjorkbom.com, tel: + 46 70 597 91 11

Erica Emerén, Student, Form
E-mail: erika.emeren@beckmans.se, tel +46 70 581 05 48

Annika Berner, kursansvarig, Visuell kommunikation
Director of external relations
E-mail: annika@beckmans.se, tel: +46 72 731 09 50

Anna Dormer Volgsten, Student, Visuell kommunikation
Email: anna.dormervolgsten@beckmans.se, tel +46 73 755 06 98

Nyheter

Visa mer