Vad är en hållbar accessoar?

Förstaårsstudenterna på modelinjen och på formlinjen har i två veckor arbetat med hållbara accessoarer.

Uppgiften var att samarbeta linjerna emellan och formge samt tillverka en accessoar. Hållbarhet, ekologi och återanvändning var utgångspunkten och materialvalet skulle förstås spegla detta. Frågor att fundera kring var: vilken sorts aktivitet hjälper er accessoar ägaren att utföra? På vilket sätt stödjer den andra objekts funktionalitet och/eller attraktivitet? Resultatet blev en mix av form- och materialexperiment, oanad idéhöjd och ställningstaganden till hur vi använder vår jord.

Kursansvariga var Carita Brodd, lektor i modedesign och Peter Nylander, adjunkt på formlinjen. Övriga föreläsare och handledare har varit Nils-Krister Persson, Erik Rosin, Gustaf Nordenskiöld och Malin Lundmark.

Nyheter

Visa mer