Upprop Designhögskolan

Ny på Beckmans i höst? Välkommen på upprop!

Höstterminen på Beckmans börjar med upprop i aulan den 3 september kl 10.00 för samtliga årskurser. För nya studenter är första veckan en introduktionsvecka då ni får träffa oss som arbetar på skolan samt studenter i åk 2-3.

Välkommen!

Läsårets terminstider

Terminstider att ange i studiemedelsansökan till CSN:
HT 2018: 3 september – 20 januari 2019
VT 2019: 21 januari – 9 juni 

Nyheter

Visa mer