Det här gäller på Beckmans med anledning av Covid-19

Uppdaterade råd för att minska smittspridning av Covid-19.

8-personers regel gäller på Beckmans t o m 24 januari

Under hösten har det införs skärpta råd för region Stockholm. Från den 24 november gäller också särskilda restriktioner som innebär att max 8 personer får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 

Vi på Beckmans vill göra allt vi kan för att minska smittspridningen i samhället och därför har rektor beslutat om att 8-personers regeln ska gälla som norm även på Beckmans. Det innebär att merparten av undervisningen vid Beckmans sker på distans men att undervisningsmoment som behöver göras på plats på skolan ska delas upp i mindre grupper så att inte fler än 8 personer samlas i samma rum. 8-personers regeln gäller på Beckmans t o m den 24 januari.

I övrigt gäller som tidigare följande på Beckmans

  • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk! Kom till skolan först när du känner dig fullt frisk igen. 
  • Håll avstånd! Lätt att glömma men är det absolut viktigaste sättet att undvika smittspridning. Därför har vi glesat ut närvaron på skolan så att vi är färre på plats samtidigt. Vi har också möblerat om i lokalerna för att göra det lättare att hålla avstånd till varandra. 
  • Tvätta händerna ofta! Dessutom finns det handsprit utplacerade runt om på skolan. 
  • Kramförbud! Tyvärr ett mycket tråkigt förbud. Vinka och le istället.
  • Använd personlig skyddsutrustning i våra verkstäder.  
  • Enkelriktade trapphus. Trappan i huvudentrén går upp medan den lilla entrén högre upp på Brahegatan går ned.
  • Vi tar inte emot externa besök.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar höjd för ev ändringar av dessa. Rektor fattar beslut om vad som gäller på Beckmans med anledning av Covid-19.

Nyheter

Visa mer