Examensprojektet som är en kärleksförklaring till dialekten från Jämtland fick stipendium både från byråerna Garbergs och King.">

Två stipendier till projektet ”Jamska”

Examensprojektet som är en kärleksförklaring till dialekten från Jämtland fick stipendium både från byråerna Garbergs och King.

En audiovisuell berättelse

Tobias Gerhardsson har skapat en audiovisuell berättelse om en egendomlig och unik dialekt, människorna som talar den och platsen de kommer från. Vi får lära oss om jamskans existens, hur dialekten är mer utpräglad hos en del och lättare att förstå hos andra, och om ord och känslor som dialekten bär på. Dessutom utforskar projektet hemsidors potential som historieberättande medium men syftar även till att besvara frågor om ursprung, identitet och språkbevarande.

Garbergs motivering

”Favoriterna har varit en 90-talsflirtande tv-kanalmed idel överraskningar och en utmärkt formgiven bok som reflekterar oss själva i allsköns vinklar. Men den klarast lysande stjärnan har varit ett projekt som lyckas bevisa sin frågeställning; hemsidor fungerar utmärkt som kulturbevarande medie. Ett projekt som ger ett prov på visuell kommunikation när den fungerar som bäst och känns som mest angelägen. Vi säger ”grett” jobbat Tobias Gerhardsson med projektet ”Jamska”.”

Nyheter

Visa mer