True Finn av Yael Bartana - film på Beckmans Open Space

Det dokusåpa-liknande videoverket True Finn – Tosi suomalainen visas på Beckmans.

Till projektet True Finn – Tosi suomalainen (2014) bjöd konstnären Yael Bartana in människor med olika religiös och politisk bakgrund i Finland för att leva tillsammans på landsbygden under sju dagar. Veckan dokumenterades och alla diskussioner och komplikationer som uppstod resulterade så småningom i det dokusåpa-liknande videoverket True Finn – Tosi suomalainen

Frågor kring identitetsskapande

Vad händer när människor som aldrig tidigare har träffats plötsligt lever tillsammans under ett och samma tak? Filmen väcker frågor kring identitetsskapande och finskhet. Vad betyder inkludering och exkludering i konstruerandet av nationell identitet? Vad är det vi pratar om när vi pratar om finskhet? Yael Bartanas (Tel Aviv) filmer, installationer och fotografier utforskar minnets politik och identitetskonstruktioner.

Välkommen kl 16.15 den 22 mars

Annika Berner, lektor i visuell kommunikation, håller en inledande presentation. Filmvisningen är gratis och görs i samarbete med Familjen Robert Weils Stiftelse.
Tid: Kl 16.15 den 22 mars. Filmen är 50 min.
Plats: Aulan, Beckmans Designhögskola

Välkommen! Anmäl dig gärna via Facebook-eventet

Nyheter

Visa mer