Sommarkurs i typografi

Den här veckan har det varit uppstart på ett gemensamt sommarprojekt som alla årskurser på programmet Visuell kommunikation har kunnat söka.

Kursen är en introduktion till typsnittsdesign och intresset har varit stort. Nu har de 15 antagna studenterna haft tre dagars workshop med gästlärare Jens Schildt från Our Polite Society.

–Vi har jobbat med att bygga upp typsnitt genom olika geometriska former, med olika typer av skisstekniker och bokstavskroki. De får också lära sig grunderna i typsnittsprogrammet Glyphs som de kommer jobba vidare i under sommaren för att ta fram ett eget typsnitt som presenteras i slutet av sommaren, säger Jens Schildt.

Nyheter

Visa mer