Shelter - nödbostad

F15 har skapat varsitt koncept för en nödbostad.

Överallt i världen inträffar katastrofer som gör att människor tvingas lämna sina hem. Bakgrunden kan vara naturkatastrofer, som tyfonen som nyligen ödelade delar av Filippinerna, eller jordbävningen på Haiti 2010. Då är själva platsen densamma men hus och infrastruktur är raserad. Det kan också vara krig och svält som drivit människor på flykt såsom i Darfur, Sudan eller Dadaab, Kenya.

Nödbostäder blir ofta permanenta eftersom det kan ta år att bygga upp ett raserat samhälle. Med detta i åtanke fick studenterna skapa varsitt koncept för nödbostad på sju platser i världen; L'Aquila i Italien, Papua Nya Guinea, Chengdu i Kina, Ulan Bator i Mongoliet, Banda Aceh i Indonesien, Dadaab i Kenya och Conception i Chile. Uppdraget var att skapa en byggnadsstruktur för en familj eller grupp om 4-5 personer. Storleken på bostaden var valfri och studenten fick själv bestämma om strukturen ska vara permanent eller kunna fraktas till platser där den placeras tillfälligt. Studenterna fick förhålla sig till det givna geografiska området och där ta hänsyn till de lokala förutsättningarna. Problem att lösa var vilka material den ska bestå av, konstruktion av byggnaden, hur den är sammansatt samt olika typer av klimat såsom vind, fukt, värme och kyla. 

Nyheter

Visa mer