Samtalsserie lyfter fram fler röster inom arkitekturhistorien

I samtalsserien L’Hommage: Hall of Femmes på Tensta konsthall får vi ta del av fler berättelser inom arkitekturhistorien. En av initiativtagarna är Samira Bouabana tf programansvarig på Visuell kommunikation och en av grundarna av Hall of Femmes.

Hall of Femmes har sedan 2009 arbetat med att lyfta fram och synliggöra kvinnors bidrag inom art direction och design och att utbyta erfarenheter mellan platser och generationer. Nu breddar de sig till arkitekturhistorien.

–En kompletterande historieskrivning är nödvändig inom alla kreativa branscher och därför vill vi nu också bredda oss till arkitektur. Berättelsen om vem som får vara yrkesverksam inom kreativa yrken måste ständigt förnyas, säger Samira.

L’Hommage: Hall of Femmes 6 och 13 september

Två framstående kvinnliga arkitekter lyfts fram i L’Hommage-serien i september – Eileen Gray och Léonie Geisendorf. Arkitekten och konstnären Katarina Bonnevier och arkitekten och forskaren Charlie Gullström Hughes är inbjudna att berätta om sina föregångare.

–Att lyssna på samtalsserien är en chans att få höra inte bara om två intressanta arkitekter utan om fyra eftersom Katarina Bonnevier och Charlie Gullströms själva är verksamma och dessutom ägnar sig åt spännande forskning. Det blir deras berättelser om Eileen Gray och Léonie Geisendorf vi får höra. Och det är det format vi på Hall of Femmes tror på – att lyfta upp varandra och synliggöra att det finns fler historier inom en bransch, berättar Samira.

Katarina Bonnevier om Eileen Gray 6 september kl 19

Arkitekten och konstnären Katarina Bonneviers presentation tittar närmare på hur arkitektur speglar samhällets normer och på så vis konstruerar människan som vistas i den. Med fokus på den självlärda designern och arkitekten Eileen Gray (1878–1976), med ett queerperspektiv till hjälp, analyserar hon hur Grays liv och arbete i Paris som homosexuell kvinna i en mansdominerad bransch, kan ses som en kritik mot heteronormativ arkitektur. Bonnevier tar en närmare titt på huset E.1027 som Gray ritade och byggde på franska Rivieran 1926–29 och hur huset formas av människan samtidigt som det formar människan i det. Anmäl dig gärna via Facebook-eventet

Katarina Bonnevier är aktuell med det konstnärliga forskningsprojektet “Clubscenen” på ArkDes i Stockholm där hon både arbetar med storskaliga, publika konstinstallationer såväl som skrivande. Genom byggnader, scenografi, kostym och performance utforskar hon relationer mellan arkitektur, estetik och makt. 

Charlie Gullström Hughes om Léonie Geisendorf 13 september kl 19

Arkitekt SAR/MSA SIA Léonie Geisendorf (1914–2016) var verksam som arkitekt i bl a Sverige och räknas som en av de främsta arkitekterna under efterkrigstiden. Hennes verk är en del av Le Corbusiers kulturspridning i Europa och kännetecknas av en personlig och uttrycksfull behandling av rå betong, det nya materialet inom International Style. Entréhallen till S:t Görans Gymnasium, en ny yrkesskola i Stockholm (1961) och Villa Delin i Djursholm (1970) är två exempel med stark tredimensionell rumsupplevelse och som skapar överraskande varma och soliga interiörer av rå betong. Anmäl dig gärna via Facebook-eventet

Charlie Gullström Hughes är en internationell auktoritet på Léonie Geisendorfs arkitektur och arbetar just nu med en bok om henne med arbetstiteln ”Women in the making of modernity – Architect Léonie Geisendorf’s pioneering collaborative practice across Europé”. Hon är även lektor och forskare på KTH, Institutionen för Arkitektur och forskar på hur arkitektur och digitalisering skapar förutsättningar för gestaltning av virtuella rum och närvaro på distans (presence research). 

Nyheter

Visa mer