Rektor Cilla Robach opponent på disputation i konstnärlig forskning

Beckmans rektor, Fil Dr Cilla Robach, har blivit utsedd att vara opponent på Thomas Lauriens disputation på HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk, i Göteborg den 2 juni.

–Det är inte bara ärofullt för mig utan ett viktigt uppdrag för Beckmans, poängterar Cilla. Beckmans saknar idag såväl Masterprogram som konstnärlig forskning, men utbildning på högre nivå inom konstnärliga ämnen har utvecklats på många andra lärosäten under de senaste decennierna. Det är viktigt för oss att vi både håller oss ajour med den kunskap som produceras inom fältet och med det sätt som den konstnärliga forskningen utvecklas på. Personligen är jag genuint intresserad av båda!

Händelser på ytan – shibori som kunskapande rörelse är namnet på avhandlingen som Cilla Robach opponerar på.

–Mitt jobb är att leda en initierad kritisk diskussion med respondenten, Thomas Laurin, om hans forskning. Han får chans att försvara, utveckla och fördjupa sina metoder, resonemang och resultat samtidigt som det också är en examination. Men det är inte opponentens roll att besluta om avhandlingen blir godkänd eller ej, det gör en betygsnämnd, vilkas medlemmar också kan ställa frågor under disputationen. Även allmänheten ges möjlighet att ställa frågor.

Disputationen är öppen för allmänheten och äger rum på HDK i Göteborg 2/6 kl 13.
Läs mer om avhandlingen på HDK:s hemsida

Nyheter

Visa mer