Program hållbarhetsveckor

Tisdag 25 augusti - de stora ramverken för hållbarhet
Förmiddag
9.00-10.00
Hållbar utveckling i en värld i förändring.
Det naturvetenskapliga ramverket för hållbarhet.
Hur kan vi leva inom planeten jordens gränser?
Kevin Noone, Stockholm Resilience Centre

Stockholm Resilience Centre är ett tvärvetenskapligt center för forskning kring socio-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet. www.stockholmresilience.org

10.30-11.30
Socio-ekonomiska perspektiv på hållbarhet.
Vad är de etiska, sociala och ekonomiska dimensionerna av en hållbar framtid i en global värld?
Carl Mossfeldt, Tällberg Foundation

Tällberg Foundation är en internationell organisation och ett nätverk med syfte att stödja ledare i utvecklingen av en hållbart globalt samhälle.
www.tallbergfoundation.org

11.30-12.00
Diskussion
Mike Schragger, Foundation for Design & Sustainable Enterprise

FDSEs mission is to accelerate the market innovations needed to ensure human activities function in harmony with people and the planet.
www.fdse.se

Eftermiddag
13.00-14.30
Diskussion och utdelning av brief uppdelat på de tre årskurserna.
Årskurs 1 Diskussionsledare Carl Mossfeldt, Tällberg Foundation
Årskurs 2 Diskussionsledare Alan AtKisson, AtKisson

AtKisson är en strategisk hållbarhetskonsult som arbetar med företag, regioner och med utbildning. www.atkisson.com

Årskurs 3 Diskussionsledare Mike Schragger, FDSE

Onsdag 26 augusti - design och hållbarhet
Förmiddag
9.00-10.00

Designprinciper för hållbarhet.
Hur kan vi designa ett mer hållbart samhälle?
Mathilda Tham, Beckmans och Anette Lundebye, Goldsmiths

Anette Lundebye är designer, konstnär och forskare vid Goldsmiths, University of London.
www.attainable-utopias.org, senseness.wordpress.com

10.30-11.00
Livscykelbedömning.
Hur kan vi förstå produkter utifrån ett livscykelperspektiv?
Lars-Eric Sjölander och Göran Svensson, GreenIT

GreenIT arbetar med kopplingen mellan informationsteknik och hållbarhet och arbetar med redskap för livscykelanalys som kan stödja hållbar produkt-utveckling.
www.greenit.se

11.00-12.00
Biomimik.
Hur kan design inspireras av naturens lösningar?
Fredrik Moberg, Albaeco

Albaeco förmedlar aktuella miljönyheter från den senaste tvärvetenskapliga forskningen om samspelet mellan ekologi, ekonomi och samhälle.
www.albaeco.com

Eftermiddag
13.00-14.30
Årskurs 1 Workshop: Design och livscykelbedömning.
Mikael Nilsson, GreenIT

Årskurs 2 Workshop: Participativa researchmetoder för design.
Ramia Mazé, Interactive Institute

Interactive Institute är ett experimentellt IT-researchinstitut som arbetar i gränslandet mellan konst, design och informationsteknologi.
www.tii.se

Årskurs 3 Workshop: Intressentkartläggning.
Mike Schragger, FDSE

och

15.00-16.30
Årskurs 3 Workshop: Participativa researchmetoder för design.
Ramia Mazé, Interactive Institute

Torsdag 27 augusti - branschen och hållbarhet
Förmiddag
9.00-10.00
Hållbarhet och livsstil.
Hur kan vi anpassa och förnya våra livsstilar för ett hållbart samhälle?
Nanna Åkerlund, Lodestar Communication

Lodestar Communication är en strategibyrå som arbetar för att hjälpa sina kunder att rikta sig mot medvetna konsumenter.
www.lodestarcommunication.com

10.30-12.00
Design/kommunikation och hållbarhet.
Hur arbetar design/kommunikationsbranscherna med hållbarhetsfrågor idag?
Formperspektivet: Eva-Carin Banka Johnson, IKEA
www.ikea.com

Modeperspektivet: Catarina Midby, H&M
www.hm.com

Reklam/Grafisk formperspektivet: Carin Blidholm, BVD
www.bvd.se

Eftermiddag
13.00-14.30
ÅK 1 Workshop: 5 lager av historieberättande - ett kartläggningsverktyg för att sortera research.
Anette Lundebye, Goldmiths.

ÅK 2 Workshop: Scenarioarbete.
Mathilda Tham, Beckmans

ÅK 3 Diskussion med respektive branschrepresentant.
Form: Eva-Carin Banka Johnson, IKEA
Mode: Cia Sohlman, H&M
Reklam/Grafisk form: Carin Blidholm, BVD

Fredag 28 augusti - förändring och hållbarhet
Förmiddag
9.00-10.00
Hållbar kommunikation.
Hur kan kommunikation främja ett hållbart samhälle?
Helen Spoor, Futerra

Futerra är en engelsk kommunikationsbyrå som specialiserar sig på hållbarhetsfrågan. De arbetar med företag, institutioner och regioner och har tagit fram en serie guider för innovativ hållbar kommunikation.
www.futerra.co.uk

10.30-11.30
Hållbarhet, design och förändring.
Vad händer i framkanten av hållbarhet och design?
Hur kan vi använda design för att förändra världen?
Jennifer Leonard, IDEO

Jennifer Leonard är medförfattare till boken Massive Change. Hon arbetar för IDEO, en global designbyrå.
www.ideo.com

11.30-12.00
Förändring och aktivism.
Alan Atkisson, AtKisson Group

Eftermiddag
13.00-14.30
Årskurs 1 Workshop: Kartläggning av research i mindre grupper.
Marie-Louise Bowallius, Beckmans

Årskurs 2 Workshop: Kartläggning av research i mindre grupper.
Anette Lundebye, Goldsmiths

Årskurs 3 Workshop: Förändringsprocesser.
Alan AtKisson, AtKisson Group

16.00-17.00 Bar i caféet.
VECKA 2

Måndag 31 augusti
Förmiddag
9.30-10.30
Diskussion kring designinterventioner, designscenarier och inlärningsupplevelser.

10.30-12.00
ÅK 3 Genomgång av research och idéer med Beckmans lärare.

Eftermiddag
13.00-16.00
ÅK 1 och 2 Genomgång av research och idéer med Beckmans lärare.

ÅK 3 Workshop: Berättande, pedagogik och hållbarhet.
Pernilla Glaser

Pernilla Glaser är författare och regissör och driver den nystartade tidningen Stad, som handlar om den hållbara staden.
www.tidningenstad.se

Tisdag 1 september
Eget arbete.
Beckmans lärare tillgängliga för handledning. Se lista i aulan.

Eftermiddag
ÅK 2 (Vissa grupper, se separat schema) Handledning med gästexperter.
Alan Atkisson, AtKisson Group

Onsdag 2 september
Förmiddag
9.00-12.00 (se separat schema)
Handledning med gästexperter.
Mike Schragger, FDSE
Rebecca Oliver, Tällberg Foundation
Kaj Török, Naturliga Steget
Birgitta Erlandsson-Segerström, Retur
Åsa Lundin, Piecemeal

Eftermiddag
13.00-16.00
ÅK 1 Workshop: Kreativ presentation.
Daniel Olsson, Research and Development
www.researchanddevelopment.se

ÅK 2 Workshop: Installation och hållbarhet.
Martin Hedenström, Muungano och Paula von Seth

Mungano är en designgrupp som driver en kritisk diskussion kring värden, mening och metoder i design.
www.muungano.com

Paula von Seth är konstnär och arbetar med offentliga gestaltningar och etiska frågeställningar. Hon har arbetat med konstnärer i Sydafrika samt egna projekt med relationell inriktning.

Torsdag 3 september
Eget arbete.
Beckmans lärare tillgängliga för handledning. Se lista i aulan.
Förberedelser inför fredagen.

Fredag 4 september
Förmiddag
9.00-12.00
Presentationer/diskussion i mindre grupper simultant.

Eftermiddag
13.00-16.00
Diskussion och utvärdering.
Mike Schragger, FDSE

16.00-17.30 Vernissage för alla medverkande i caféet.

Nyheter

Visa mer