Öppen föreläsning: Idéer för hållbar design i ny forskning

Dr Kate Goldsworthy, forskare vid University of the Arts London, berättar om projekt som hon arbetar med hos stiftelsen Mistra. Genom att visa olika forskningsansatser och en mängd olika designarbeten vill hon inspirera till handling.

Vill skapa förändring inom textilindustrin

Goldworthys forskningsansats är praktikbaserad och har prototypen i fokus. Arbetena är ofta kollaborativa över industriella och vetenskapliga områden. Hon har bidragit till internationella publikationer och konferenser på temat hållbar design, teknik och designerns roll för att skapa förändring inom textilindustrin. Hennes designarbeten har visats på Science Museum, ICA och Crafts Council (London), Museum of Art, Rhode Island School of Design (USA), och Audax Textile Museum (Tilburg).

Hör henne berätta den 22 februari kl 16.15

Dr Kate Goldsworthy är Senior Research Fellow i Textiles Environment Design och Lead Researcher på Textile Futures Research Centre vid University of the Arts London. Hon har mer än 15 års erfarenhet som textildesigner och som konsult. Huvudämnena är design för cyklabilitet, produktionsteknik, materialbehandlingar och innovation.

Anmäl dig och hjälp till att sprida vårt Facebook-evenemang!

Välkommen!

När:22 februari kl 16.15
Var: Aulan, Beckmans Designhögskola, Brahegatan 10

Nyheter

Visa mer