Ny öppen föreläsningsserie Verktyg & Kunskap: Oskar Laurin och Andreas Nobel

V&K är en nystartad publik föreläsningsserie på Beckmans där aktuella arbeten inom visuell kommunikation diskuteras ur formgivarens perspektiv.  Först ut är Oskar Laurin och Andreas Nobel. 

Oskar Laurin, grafisk formgivare och Andreas Nobel, inredningsarkitekt, fil. dr. och lektor på Form, berättar och samtalar med utgångspunkt i arbetet ’Searching for possibilities in the gaps of what is known’, och samarbetet mellan de två på Andreas avhandling ’Shady Enlightenment’.

Grafisk forms påverkan på bokens innehåll

’Searching for possibilities’ är en experimentell bok, som utforskar och reflekterar över verktygen en visuell formgivare använder sig av, och är skriven, formgiven, producerad och tryckt av Oskar. Boken utforskar både boken som objekt och form och grafisk formgivning som ämne.  

Arbetet med formgivningen av ’Shady Enlightenment’ utvecklades till en dialog i form mellan författare och formgivare kring just de centrala frågor som behandlas i avhandlingstexten. Frågor som: kunskap och makt inom utbildning, forskning och design och förhållandet mellan form och innehåll och mellan form och hantverk. Slutresultatet, bokens slutgiltiga form, inte bara gestaltade texten, utan utvecklade och förändrade också avhandlingens resonemang. Dvs. Den grafiska formen förändrade forskningsresultatet.

Om de medverkande

Oskar Laurin är grafisk formgivare, examinerad från Visuell kommunikation på Konstfack 2017.

Andreas Nobel är inredningsarkitekt, fil. dr. och undervisar på Formprogrammet i ämnet Historia, teori och kontext på Beckmans.

Öppet för alla – sista tisdagen varje månad

V&K är en föreläsningsserie som är öppen för alla och går av stapeln den sista tisdagen varje månad.

Tid: 26 september kl 17.00
Plats: Aulan på Beckmans Designhögskola

Föreläsningen är öppen för alla, anmäl dig gärna via vårt Facebookevent.

Välkommen!

Nyheter

Visa mer