Nobel Creations – Nobelprisen 2017 tolkade i mode och musik

Den 7-14 december visar modestudenter från Beckmans sina tolkningar av årets Nobelpris tillsammans med musiktolkningar komponerade av studenter vid Kungl. Musikhögskolan

Utställningen sker i samarbete med Nobel Center och visas i foajén på Kungl. Musikhögskolan

Nobelpris gestaltade i modekreationer

De nya insikter och perspektiv som Nobelprisen ger kan tolkas på många olika sätt, bland annat genom fria konstnärliga gestaltningar. Modestudenter vid Beckmans har under flera år skapat fria tolkningar av de Nobelpris som delas ut varje år. Det är en designövning som utgår från ett av våra mest storslagna festtillfällen men som också är en reflektion kring vad kreativitet och forskning kan innebära.

2017-års Nobelpris ger nya perspektiv på den mänskliga tillvaron. Från livets molekyler till universums födelse. Från vår inre biologiska klocka till vår skenbara hemhörighet i världen. Både vetenskap och litteratur handlar om att utforska sådant som vi har omkring oss men inte alltid kan se. Till det kommer ett fredspris som handlar om människans val att använda kunskapen till nytta eller förstörelse. 

Modestudenterna Jade Cropper Anér och Emilia Utbult har gestaltat årets nobelpris i fysik som prisar upptäckten av gravitationsvågor i rymden och möjligheten att mäta dessa.

– Det vi tidigt tog fasta på i vår gestaltning var processen kring hur gravitationsvågor uppstår och hur de mäts. Rörelse och kollision blev våra nyckelord samt frågeställningen hur vi skulle kunna arbeta vidare med plagget utanför själva kroppen. Även det instrument som mäter gravitationsvågorna, laserinterferometern LIGO, som består av speglar har inspirerat våra broderier, berättar Jade Cropper Anér och Emilia Utbult.

Om Nobel Creations 2017 – program

Utställningen Nobel Creations – Nobelpriset 2017 vill visa att de nya insikter och perspektiv som Nobelpriset ger kan tolkas på flera olika sätt. En vetenskaplig upptäckt, en politisk aktion eller en litterär framställning kan ges en ny gestaltning i nya medier. 

Årets tolkningar visas på flera platser runt om i Stockholm under december i samarbete med Nobel Center. Medverkar gör studenter från tre konstnärliga utbildningar i Stockholm: modestudenter från Beckmans Designhögskola, studenter från Kungl Musikhögskolan samt elever från Fotoskolan STHLM.

  • 7-14 december – modekreationer och musikverk visas i en gemensam utställning i Kungl. Musikhögskolans foajé. 
  • 10 december kl 15.00 – musiktolkningar av studenter från Kungl. Musikhögskolan framförs live på Nobelmuseet under Nobeldagen. 
  • 1-20 december – fotoutställningen av elever från Fotoskolan STHLM visas på Konserthuset.

Medverkande studenter

Alida Almberg Bard, Alva Lingestål, Anna-Karin Friberg, Clara Nordwall, Ebba Eriksso , Emilia Utbult, Frida Nilsson, Jade Cropper Anér, Lisa Jacobsson, Rita Haavimb, Robin Stenberg och Robin Söderholm.  

Curator för årets utställning är Astrid Olsson.

Nyheter

Visa mer