Läsåret 2019/2020

Välkommen till ett nytt läsår på Beckmans Designhögskola! Upprop måndag 2 september kl 10.00 i aulan. 

Om du av någon anledning inte själv kan närvara vid uppropet måste du meddela det.

Terminstider

Höstterminen 2019-09-02–2020-01-19  
Vårterminen 2020-01-20 – 2020-06-07

Studiemedel

Ansökan om studiemedel gör du hos CSN. Ange terminstiderna ovan i din ansökan. Sök för båda terminerna samtidigt. 

Nyheter

Visa mer