Andraårsstudenterna på Formprogrammet arbetar just nu för fullt med en kurs i produktdesign, småskalig produktion och entreprenörskap i samarbete med Designtorget.">

Kurs i småskalig produktion – ett samarbete med Designtorget

Andraårsstudenterna på Formprogrammet arbetar just nu för fullt med en kurs i produktdesign, småskalig produktion och entreprenörskap i samarbete med Designtorget.

Skapar ett fiktivt företag

Kursen innebär att studenterna skapar ett fiktivt eget företag och arbetar med hela kedjan från produkt till kund. Den 12 maj är det vernissage i Designtorgets butik  i Kulturhuset i Stockholm och studenternas produkter finns till försäljning där under en begränsad period.

–Som professionell formgivare idag behöver du kunna mer än design. Oavsett om du arbetar som enskild formgivare med egen produktion eller för en uppdragsgivare är en djupare förståelse för hur producerande företag fungerar en förutsättning för att kunna arbeta professionellt. Samarbetet med Designtorget blir ett konkret exempel på detta och ger en ökad möjlighet för studenterna att i framtiden försörja sig på sitt yrke och framförallt egen produktion, säger programansvarig Margot Barolo.

Samarbete för andra året

Samarbetet med Designtorget genomförs för andra året. Tidigare år har vi samarbetat med bland andra Svensk Slöjd och Grandpa. Ett resultat av kursen för två år sedan var att en student, Malin Berglund, fick brickan som hon tog fram under kursen i produktion. Nu säljs den på Designtorget.

Läs också om Emma Stridh och Robert Wettebrant som startat Designkontoret ett pop up-kontor på Beckmans  som en del av årets kurs.

Nyheter

Visa mer