Konst/Reklam/Konst – utställning under Allhelgona

Andraårsstudenterna i Visuell kommunikation har undersökt den laddade relationen mellan konst och reklam. Nu visar de resultatet i utställningen Konst/Reklam/Konst på Konstnärshuset 3-4 november. 

Ämne med motsättningar och likheter

De två ämnena har genom historien delat visuella kontexter och stridit om tolkningsföreträde. De båda utnyttjar och utvecklar möjligheterna till massmedial och personlig kommunikation. Motsättningarna och likheterna ger upphov till en diskussion om kreativitet, kommersialism, yttrandefrihet, realism, fåfänga, drömmar och en mängd annat.

Studenterna har undersökt ämnet under tre veckor. Inbjuden gästhandledare i kursen som getts i ämnet Konstnärlig gestaltning har varit konstnären och professorn Année Olofsson.

Tid och plats

Vernissage fredag 3 november 16.15-19

Öppet lördag 4 november 12-16

Stora Galleriet på andra våningen av Konstnärshuset (Smålandsgatan

Välkomna!

Nyheter

Visa mer