Invigning av Nobel Creations – Nobelprisen 2017

Bland dem som besökte invigningen av utställningen Nobel Creations fanns årets ekonomipristagare, Richard Thaler med familj.

Rita Haavimb och Alida Almberg Bard, modestudenterna som gestaltat hans teorier i en modekreation fick chansen att berätta för honom om sin tolkning. Under invigningen spelades också musikstudenternas tolkningar av Nobelprisen live. 

Samtliga sex kreationer visas i utställningenNobel Creations – Nobelprisen 2017 fram till den 14 december i foajén på Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105.

Foto: Pi Frisk, Nobel Center

Nyheter

Visa mer