”Elina Johansson tilldelas årets Svenskt Tenn-stipendium för hennes oerhört spännande arbete med att utveckla nya material utifrån bland annat cellulosafibern och kaffesump”, skriver Svenskt Tenn i sin motivering.">

Formstudenten Elina Johansson får Svenskt Tenns designstipendium

Elina Johansson tilldelas årets Svenskt Tenn-stipendium för hennes oerhört spännande arbete med att utveckla nya material utifrån bland annat cellulosafibern och kaffesump”, skriver Svenskt Tenn i sin motivering.

–Att som student på Beckmans formlinje fördjupa sig i materialframtagning istället för att skapa en produkt eller en möbel tycker vi inte bara lyfter det långsiktiga och hållbara tänkandet, det känns också i tiden och visionärt, säger Thommy Bindefeld, Creative Director på Svenskt Tenn.

Svenskt Tenns designstipendium

Svenskt Tenn är sedan många år en av delägarna i Beckmans skola. För ett par år sedan instiftade de ett stipendium för en formstudent från Beckmans Designhögskola på 10 000 kronor samt möjlighet att ställa ut i butiken på Strandvägen.

–Flera före detta Beckmansstudenter har genom åren gjort formgivning för Svenskt Tenn och vi ser gärna att studenterna ser och förstår att Svenskt Tenn är en viktig aktör för svensk samtida design, säger Thommy Bindefeld.

Motiveringen:

”1975 förvärvade Kjell och Märta Beijers stiftelse Svenskt Tenn, då skrevs det in i stadgarna att när företaget gick med vinst så skulle all vinst, förutom det som behövs för att utveckla företaget, delas ut till forskning inom medicin och ekologi. Det här gör att ett av grundfundamenten för Svenskt Tenn är det långsiktiga tänkandet för vår omvärld och vår miljö.

I år är det tredje året som vi delar ut Svenskt Tenns designstipendium till en avgångselev från formlinjen. Stipendiet delas ut till den student som vi tycker har visat; kvalitet, långsiktighet och god form i sitt examensarbete. I år har vi valt att framförallt premiera kvalitet och långsiktighet och att koppla stipendiet till det som Svenskt Tenns vinst går till – nämligen ekologisk forskning.

Att som student på Beckmans formlinje fördjupa sig i materialframtagning istället för att skapa en produkt eller en möbel tycker vi inte bara lyfter det långsiktiga och hållbara tänkandet, det känns också i tiden och visionärt. Svenskt Tenn ger alltså 2016 års stipendium till Elina Johansson för hennes oerhört spännande arbete med att utveckla nya material utifrån bland annat cellulosafibern och kaffesump.”

Nyheter

Visa mer